Závod - drevený kríž v chotári

Na kríž v závodských hájoch medzi Studienkou a Závodom nás upozornil Erik Martinec zo Studienky, ktorý je aj autorom fotografií. Jednoducho tesaný drevený kríž je dnes bez akýchkoľvek nápisov, tabuľka v spodnej časti sa do dnešných čias už nezachovala. Okolo kríža sú schátrané zvyšky po drevenej ohrádke. Okolo roka 2000 torzo ohrádky ešte ako-tak stálo. Podľa máp kríž na tomto mieste existoval už počas 1. ČSR.

Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)
Závod - lurdská jaskyňa
Závod - železný kríž v chotári
Závod - kaplnka Celenskej Panny Márie
Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky
Závod  - sv. Donát, biskup
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare
Závod - sv. Florián
Závod - Immaculata
Závod - mozaika sv. Michala Archanjela
Židovský cintorín, Závod
Závod - kríž (1998) v obci
Závod - kríž v Šišolákoch
Závod - misijný kríž (2000)
Závod - kríž (1997) v chotári
Závod - kríž (1997, 2014) pred školou
Závod - kríž na cintoríne
Závod - kríž (1929) v obci
Závod - kríž (1914) za obcou
Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky
Závod - kríž (1890) v obci

Kamerové systémy