Záhorská Ves - misijný kríž

Pred kostolom sa nachádza jednoduchý drevený misijný kríž na kovovom nosníku. Sú na ňom zaznamenané dva letopočty z kovových litier v tvare 1933 SV MISSIE 1942. Nápis bol zostavený po druhých misiách. Ale kríž vztýčili už pri skorších misiách pred starým kostolom v Zákostelí, zbúraným v roku 1938. Je možné, že kríž preložili k novému kostolu, vysvätenému v roku 1940.

Čiastkovú informáciu o misiách, ktoré sa konali v obci od 26. februára do 1. marca 1933, priniesol O. Šimkovič. Farár Ignác Gašparec pozval do vtedajšej Uhorskej Vsi na duchovnú obrodu farnosti dvoch misionárov. Pri tej príležitosti dal kostolný otec Florián Grujbár aj zhotoviť drevený kríž. Ten za veľkej slávy niesli mládenci od Grujbárovcov až ku kostolu, kde ho misionár posvätil. Mládenci potom usporiadali tanečnú zábavu, ktorá misionárov popudila a nahnevaní obec opustili.

 

Oto Šimkovič: Pamätná kniha obce Uhorská Ves, in: Záhorský hlásnik 1/2013, str. 12

Kamerové systémy