Záhorská Ves - kríž (1924) na kraji obce

Na južnom okraji obce pri ceste do Stupavy je kamenný kríž v jednoduchej kovanej ohrádke. Stratenú tabuľku jeho zakladateľov prezrádzali len upevňovacie diery v telese kríža. Kríž je z roku 1924, ale jeho predchodcovia na tomto mieste stáli aspoň od doby 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska v 1. polovici 19. storočia, v tej dobe ale ešte ďaleko za dedinou. V roku 2015 dala na kríž zhotoviť novú pamätnú tabuľu a celkovo upraviť miesto pani Mária Bartalská.

Oto Šimkovič: Boh ochraňuj našu dedinu! in: Záhorský hlásnik máj-jún-august 2015, str. 19

Záhorská Ves - dvojkríž
Záhorská Ves - zvonica na cintoríne
Záhorská Ves - Božia muka v obci
Záhorská Ves - sv. Vendelín (1822)
Záhorská Ves - sv. Michal Archanjel (1872)
Záhorská Ves - sv. Ján Nepomucký (1947)
Záhorská Ves - sv. Florián (1844)
Záhorská Ves - Obrázok v Obloze
Záhorská Ves - Pieta pod krížom (1904)
Záhorská Ves - kríž (1802) na cintoríne
Záhorská Ves - kríž (1815) v Zákostolí
Záhorská Ves - kríž (1889) na cintoríne
Záhorská Ves - misijný kríž
Kamerové systémy