Záhorská Ves - kríž (1889) na cintoríne

Novší ústredný kríž na cintoríne v Záhorskej Vsi je v oveľa horšom stave, ako starší z roku 1802. Podľa odlúpnutej tabuľky jeho zakladateľov ho v roku 1889 dali postaviť Gašpar Štepán s manželkou Katarínou, rod. Pollák.

 

Prosíme Ta o Pane

pro Tvé rany krvavé

všeckým tu spočívajúcim

popraj Vskriešenie slavne.

Založené z poručenstva manželov

Gašpara Štepána

Kateriny Pollák.

1889.

Kamerové systémy