Záhorská Ves - kríž (1889) na cintoríne

Novší ústredný kríž na cintoríne v Záhorskej Vsi je v oveľa horšom stave, ako starší z roku 1802. Podľa odlúpnutej tabuľky jeho zakladateľov ho v roku 1889 dali postaviť Gašpar Štepán s manželkou Katarínou, rod. Pollák.

 

Prosíme Ta o Pane

pro Tvé rany krvavé

všeckým tu spočívajúcim

popraj Vskriešenie slavne.

Založené z poručenstva manželov

Gašpara Štepána

Kateriny Pollák.

1889.

Záhorská Ves - dvojkríž
Záhorská Ves - kríž (1924) na kraji obce
Záhorská Ves - zvonica na cintoríne
Záhorská Ves - Božia muka v obci
Záhorská Ves - sv. Vendelín (1822)
Záhorská Ves - sv. Michal Archanjel (1872)
Záhorská Ves - sv. Ján Nepomucký (1947)
Záhorská Ves - sv. Florián (1844)
Záhorská Ves - Obrázok v Obloze
Záhorská Ves - Pieta pod krížom (1904)
Záhorská Ves - kríž (1802) na cintoríne
Záhorská Ves - kríž (1815) v Zákostolí
Záhorská Ves - misijný kríž

Kamerové systémy