Záhorská Ves - kríž (1815) v Zákostolí

V časti Zákostelí na voľnom priestranstve je kamenný kríž z roku 1815. Kríž stojí na mieste, kde v roku 1938 zbúrali starý kostol. Podstavec nabral po oprave v roku 1955 trochu strohé tvary, z tejto doby aj vytesaný nápis. Socha Krista vekom, opravami a nátermi získala amorfný výraz, niekedy bola súčasťou kríža aj rovnako vysoká plastika Panny Márie.

 

A. D.
HONOREM DEI
1815 – 1955
MDCCCXV

Záhorská Ves - dvojkríž
Záhorská Ves - kríž (1924) na kraji obce
Záhorská Ves - zvonica na cintoríne
Záhorská Ves - Božia muka v obci
Záhorská Ves - sv. Vendelín (1822)
Záhorská Ves - sv. Michal Archanjel (1872)
Záhorská Ves - sv. Ján Nepomucký (1947)
Záhorská Ves - sv. Florián (1844)
Záhorská Ves - Obrázok v Obloze
Záhorská Ves - Pieta pod krížom (1904)
Záhorská Ves - kríž (1802) na cintoríne
Záhorská Ves - kríž (1889) na cintoríne
Záhorská Ves - misijný kríž
Kamerové systémy