Ústredný kríž na cintoríne v Záhorskej Vsi je z roku 1802. Na nohe samotného kríža boli vytesané neusporiadaným spôsobom iniciály s letopočtom v tvare SE 30 MB 1802, litera S zrkadlovo obrátená. Po obnove prvú (hornú) časť nápisu neobnovili, pravdepodobne to boli vandalsky(?) vytesané grafémy. Kríž je architektonicky podobný krížu na Hlavnej ulici. Na dnešné miesto cintorína oproti hlavnému vchodu bol premiestnený v roku 1935, keď bol okolo cintorína postavený murovaný plot namiesto schátraného dreveného.

 

SE 30

MB

1802.

 

Oto Šimkovič: Pamätná kniha obce Uhorská Ves, in: Záhorský hlásnik, október-november-december 2013, str. 14

Kamerové systémy