Záhorská Ves - kríž (1759, 1802) na Hlavnej ulici

Na Hlavnej ulici pri toku Moravy je kamenný kríž, ktorý má na zadnej strane zaznamenaný letopočet 1759. Je možné, že tento letopočet bol len dodatočne vytesaný ako spomienka na starší kríž. V kartuši neoklasicistického podstavca je zaznamenaný iný letopočet 1802 s iniciálami IP. Pravdepodobne sú to iniciály zakladateľa a rok vzniku kríža, pretože v rovnakom roku bol vztýčený architektonicky podobný kríž aj na cintoríne.

Záhorská Ves - dvojkríž
Záhorská Ves - kríž (1924) na kraji obce
Záhorská Ves - zvonica na cintoríne
Záhorská Ves - Božia muka v obci
Záhorská Ves - sv. Vendelín (1822)
Záhorská Ves - sv. Michal Archanjel (1872)
Záhorská Ves - sv. Ján Nepomucký (1947)
Záhorská Ves - sv. Florián (1844)
Záhorská Ves - Obrázok v Obloze
Záhorská Ves - Pieta pod krížom (1904)
Záhorská Ves - kríž (1802) na cintoríne
Záhorská Ves - kríž (1815) v Zákostolí
Záhorská Ves - kríž (1889) na cintoríne
Záhorská Ves - misijný kríž
Kamerové systémy