Záhorská Ves - kríž (1759, 1802) na Hlavnej ulici

Na Hlavnej ulici pri toku Moravy je kamenný kríž, ktorý má na zadnej strane zaznamenaný letopočet 1759. Je možné, že tento letopočet bol len dodatočne vytesaný ako spomienka na starší kríž. V kartuši neoklasicistického podstavca je zaznamenaný iný letopočet 1802 s iniciálami IP. Pravdepodobne sú to iniciály zakladateľa a rok vzniku kríža, pretože v rovnakom roku bol vztýčený architektonicky podobný kríž aj na cintoríne.

Kamerové systémy