Na Hlavnej ulici pri toku Moravy je kamenný kríž, ktorý má na zadnej strane zaznamenaný letopočet 1759. Je možné, že tento letopočet bol len dodatočne vytesaný ako spomienka na starší kríž. V kartuši neoklasicistického podstavca je zaznamenaný iný letopočet 1802 s iniciálami IP. Pravdepodobne sú to iniciály zakladateľa a rok vzniku kríža, pretože v rovnakom roku bol vztýčený architektonicky podobný kríž aj na cintoríne.

Kamerové systémy