Vysoká pri Morave - misijný kríž (1932)

Napravo od vchodu do kostola sa nachádza jednoduchý drevený misijný kríž na železných nosníkoch. Je na ňom zostavených niekoľko letopočtov z kovových litier v tvare SV. MISIE 1932 1933 1942 1943 1991. V monografii obce je fotografia z vysviacky misijného kríža, ktorá sa konala 21. februára 1932 (Kol: Vysoká pri Morave, 1996, str. 110). Je pravdepodobné, že dnešný kríž je práve z roku 1932.

Židovský cintorín, Vysoká pri Morave
Vysoká pri Morave - sv. Florián (1826)
Vysoká pri Morave - Panna Mária (1758)
Vysoká pri Morave - Pieta pod krížom (1832)
Vysoká pri Morave - kríž (1833) na cintoríne
Vysoká pri Morave - kríž (1834) v chotári
Vysoká pri Morave - kríž (1884) pri kostole
Vysoká pri Morave - kríž (1914) pri kostole
Vysoká pri Morave - kríž na ceste do Zohora
Kamerové systémy