Vysoká pri Morave - kríž na ceste do Zohora

Za obcou pri ceste do Zohora bol stával do roku 2023 červený drevený kríž v drevenej ohrádke. Svojím prevedením bol pendantom dreveného kríža na ceste do Záhorskej Vsi. Popri plechovom korpuse Krista a plechovej tabuľke s kresťanskými veršami bol jeho najzaujímavejším doplnkom plechový kohút, symbol Kristovho zmŕtvychvstania. Kríž bol pravdepodobne nástupcom staršieho dreveného kríža, ktorý podľa monografie Vysoká pri Morave (zost. Vlastimil Nerád, 1996, str. 108) postavili na náklady farníka Juraja Gábriša v roku 1886.

 

Ja som cesta
pravda a život
po ktorej keď
kráčať budeš
nezahynieš.

V roku 2023 bolo drevo krížov na ceste do Zohora a Záhorskej Vsi vo veľmi zlom stave. Rodiny Bukovská a Kudlová dali namiesto nich postaviť nové drevené kríže s novými doplnkami. Kohúty nad krížmi ale už neosadili.

Poďakovanie rod. Bukovskej a Kudlovej, 26. 4. 2023, in: vysokaprimorave.sk

Židovský cintorín, Vysoká pri Morave
Vysoká pri Morave - sv. Florián (1826)
Vysoká pri Morave - Panna Mária (1758)
Vysoká pri Morave - Pieta pod krížom (1832)
Vysoká pri Morave - kríž (1833) na cintoríne
Vysoká pri Morave - kríž (1834) v chotári
Vysoká pri Morave - kríž (1884) pri kostole
Vysoká pri Morave - kríž (1914) pri kostole
Vysoká pri Morave - misijný kríž (1932)
Kamerové systémy