Vysoká pri Morave - kríž na ceste do Záhorskej Vsi

Za obcou na ceste do Záhorskej Vsi stával do roku 2023 drevený kríž, ktorý bol svojím prevedením pendantom dreveného kríža na ceste do Zohora. Jeho najzaujímavejším doplnkom bol plechový kohút, symbol Kristovho zmŕtvychvstania. Kríž bol pravdepodobne nástupcom staršieho dreveného kríža, ktorý podľa monografie Vysoká pri Morave (zost. Vlastimil Nerád, 1996, str. 108) postavila rodina mlynára Ondreja Bencu v roku 1873 pri ceste do Záhorskej Vsi pred Borníkom.

 

Ukrižovaný
spasiteľu od
hladu, moru,
a vojny
ochraňuj
nás pane.

V roku 2023 bolo drevo krížov na ceste do Záhorskej Vsi a do Zohora vo veľmi zlom stave. Rodiny Bukovská a Kudlová dali namiesto nich postaviť nové drevené kríže s novými doplnkami. Kohúty nad krížmi ale už neosadili.

Poďakovanie rod. Bukovskej a Kudlovej, 26. 4. 2023, in: vysokaprimorave.sk

Židovský cintorín, Vysoká pri Morave
Vysoká pri Morave - sv. Florián (1826)
Vysoká pri Morave - Panna Mária (1758)
Vysoká pri Morave - Pieta pod krížom (1832)
Vysoká pri Morave - kríž (1833) na cintoríne
Vysoká pri Morave - kríž (1834) v chotári
Vysoká pri Morave - kríž (1884) pri kostole
Vysoká pri Morave - kríž (1914) pri kostole
Vysoká pri Morave - misijný kríž (1932)
Vysoká pri Morave - kríž na ceste do Zohora

Kamerové systémy