Vysoká pri Morave - kríž (1885) na Hraničiarskej ulici

Na križovatke Hraničiarskej a Novej ulice sa nachádza nižší kamenný kríž z roku 1885. V poslednej dobe bol zrekonštruovaný. Podstavec má po opravách strohé kontúry, krížová nadstavba na ňom je nepôvodná. Podľa monografie Vysoká pri Morave (zost. Vlastimil Nerád, 1996, str. 108) ho dala postaviť farníčka Mária Horecká v roku 1885, vtedy na poľnej ceste za obcou.

Židovský cintorín, Vysoká pri Morave
Vysoká pri Morave - sv. Florián (1826)
Vysoká pri Morave - Panna Mária (1758)
Vysoká pri Morave - Pieta pod krížom (1832)
Vysoká pri Morave - kríž (1833) na cintoríne
Vysoká pri Morave - kríž (1834) v chotári
Vysoká pri Morave - kríž (1884) pri kostole
Vysoká pri Morave - kríž (1914) pri kostole
Vysoká pri Morave - misijný kríž (1932)
Vysoká pri Morave - kríž na ceste do Zohora

Kamerové systémy