Na križovatke Hraničiarskej a Novej ulice sa nachádza nižší kamenný kríž z roku 1885. V poslednej dobe bol zrekonštruovaný. Podstavec má po opravách strohé kontúry, krížová nadstavba na ňom je nepôvodná. Podľa monografie Vysoká pri Morave (zost. Vlastimil Nerád, 1996, str. 108) ho dala postaviť farníčka Mária Horecká v roku 1885, vtedy na poľnej ceste za obcou.

Kamerové systémy