Vysoká pri Morave - kríž (1884) pri kostole

Pred kostolom je v kovanej ohrádke kamenný kríž pomerne ojedinelého tvaru. Samotný kríž bez akejkoľvek výzdoby nad podstavcom je z novšej doby, doplnený po niektorej oprave. Podľa zakladateľskej tabuľky dala kríž postaviť v roku 1884 Terézia Poláček, rod. Gabriš. V monografii Vysoká pri Morave (zost. Vlastimil Nerád, 1996, str. 108) je uvedený rok vzniku kríža 1886 a meno zakladateľky v tvare Mária Poláková.

 

Vykupiteľu

Kriste Ježiši

vistavení od

Theresie Poláčky

rodenéj Gabrišky

Roku 1884.

Kamerové systémy