Vysoká pri Morave - kríž (1834) v chotári

Za železničnou traťou pri poľnej ceste je hodne zničený kamenný kríž z roku 1834. Postava Panny Márie v nike je veľmi obitá. Charakteristický podstavec ho radí do početnejšej skupiny krížov z okolia Stupavy, tento by bol ale z celého súboru najstarší. V monografii Vysoká pri Morave (zost. Vlastimil Nerád, 1996, str. 108) je uvedené, že kríž dal postaviť v roku 1834 hostinský na Grbe Ján Benca. Podľa tabuľky z doby obnovy ho v roku 1984 dali opraviť Gejza Benca a Matilda Bencová.

 

OBNOVIL
GEJZA A MATILDA
BENCA
1984.

Židovský cintorín, Vysoká pri Morave
Vysoká pri Morave - sv. Florián (1826)
Vysoká pri Morave - Panna Mária (1758)
Vysoká pri Morave - Pieta pod krížom (1832)
Vysoká pri Morave - kríž (1833) na cintoríne
Vysoká pri Morave - kríž (1884) pri kostole
Vysoká pri Morave - kríž (1914) pri kostole
Vysoká pri Morave - misijný kríž (1932)
Vysoká pri Morave - kríž na ceste do Zohora
Kamerové systémy