Vysoká pri Morave - kríž (1833) na cintoríne

Ústredný kríž na cintoríne je príbuzný skupiny krížov so solárnou ružicou. Postava Krista má rovnaký výraz ako na krížoch skupiny v Lamači, Kostolišti a Veľkých Levároch. Kartuša na podstavci nemá charakteristické lúčovité rebrovanie. Podľa nepôvodnej tabule je kríž náhrobkom farára Šimona Záreckého, ktorý zomrel po 30 rokoch služby vo Vysokej pri Morave v závere roka 1832. Mohol byť postavený z jeho pozostalosti v nasledujúcom roku.

 

TU ODPOČÍVA V KRISTU

ŠIMON

ZÁRECKÝ

30. R. DUCHOVNÝ PASTÝR

V HOCHŠTETNĚ

ZOMR. 24. DECEMBRA 1832

V 74. R. VEKU SVOJHO.

ODPOČÍVAJ V POKOJI !

 

Stanislav Chromek: Kríže so solárnou ružicou na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 7

/p>

Židovský cintorín, Vysoká pri Morave
Vysoká pri Morave - sv. Florián (1826)
Vysoká pri Morave - Panna Mária (1758)
Vysoká pri Morave - Pieta pod krížom (1832)
Vysoká pri Morave - kríž (1834) v chotári
Vysoká pri Morave - kríž (1884) pri kostole
Vysoká pri Morave - kríž (1914) pri kostole
Vysoká pri Morave - misijný kríž (1932)
Vysoká pri Morave - kríž na ceste do Zohora

Kamerové systémy