Ústredný kríž na cintoríne je príbuzný skupiny krížov so solárnou ružicou. Postava Krista má rovnaký výraz ako na krížoch skupiny v Lamači, Kostolišti a Veľkých Levároch. Kartuša na podstavci nemá charakteristické lúčovité rebrovanie. Podľa nepôvodnej tabule je kríž náhrobkom farára Šimona Záreckého, ktorý zomrel po 30 rokoch služby vo Vysokej pri Morave v závere roka 1832. Mohol byť postavený z jeho pozostalosti v nasledujúcom roku.

 

TU ODPOČÍVA V KRISTU

ŠIMON

ZÁRECKÝ

30. R. DUCHOVNÝ PASTÝR

V HOCHŠTETNĚ

ZOMR. 24. DECEMBRA 1832

V 74. R. VEKU SVOJHO.

ODPOČÍVAJ V POKOJI !

 

Stanislav Chromek: Kríže so solárnou ružicou na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 7

/p>

Kamerové systémy