Vysoká pri Morave - kríž (1832) na stupavskej ceste

Kríž za obcou pri stupavskej ceste je z radu krížov so solárnou ružicou. Podľa čiastočne nečitateľného nápisu na tabuľke ho v roku 1932 dal postaviť Michal Jellašič a v roku 1920 ho dala obnoviť Mária Bisinovič. Kríž bol postavený pravdepodobne po cholerovej epidémii z roku 1831 na mieste staršieho morového cintorína, zaznamenaného počas 1. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie.

 

ZALOŽENÝ V ROKU PÁNA 1832 OD

MICHALA JELLAŠIČ.

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ Z LÁSKY

….............................................VDOVA

MARIA BISINOVIČ V ROKU PÁNA 1920.

 

Stanislav Chromek: Kríže so solárnou ružicou na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 5-8;
Vysoká pri Morave - Od praveku po dnešok, 1996, str. 108

Židovský cintorín, Vysoká pri Morave
Vysoká pri Morave - sv. Florián (1826)
Vysoká pri Morave - Panna Mária (1758)
Vysoká pri Morave - Pieta pod krížom (1832)
Vysoká pri Morave - kríž (1833) na cintoríne
Vysoká pri Morave - kríž (1834) v chotári
Vysoká pri Morave - kríž (1884) pri kostole
Vysoká pri Morave - kríž (1914) pri kostole
Vysoká pri Morave - misijný kríž (1932)
Vysoká pri Morave - kríž na ceste do Zohora

Kamerové systémy