Vysoká pri Morave - kríž (1832) na stupavskej ceste

Kríž za obcou pri stupavskej ceste je z radu krížov so solárnou ružicou. Podľa čiastočne nečitateľného nápisu na tabuľke ho v roku 1932 dal postaviť Michal Jellašič a v roku 1920 ho dala obnoviť Mária Bisinovič. Kríž bol postavený pravdepodobne po cholerovej epidémii z roku 1831 na mieste staršieho morového cintorína, zaznamenaného počas 1. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie.

 

ZALOŽENÝ V ROKU PÁNA 1832 OD

MICHALA JELLAŠIČ.

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ Z LÁSKY

….............................................VDOVA

MARIA BISINOVIČ V ROKU PÁNA 1920.

 

Stanislav Chromek: Kríže so solárnou ružicou na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 5-8;
Vysoká pri Morave - Od praveku po dnešok, 1996, str. 108

Kamerové systémy