Vysoká pri Morave - kríž (1830) na Hlavnej ulici

V strede obce pri rieke sa nachádza kríž so solárnou ružicou. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho mali v roku 1830 postaviť patróni na náklady Františka Bencu, ktorý bol v uvedenom čase už asi po smrti. Či sa pod slovom patróni rozumeli adoptivní rodičia alebo len opatrovatelia nám nie je jasné.

 

TÚTO MUKU

TU UROBILI PATRÓNI

OD

FRANTIŠKA BENTSA

ROKU PÁNE 1830

 

Stanislav Chromek: Kríže so solárnou ružicou na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 6

Židovský cintorín, Vysoká pri Morave
Vysoká pri Morave - sv. Florián (1826)
Vysoká pri Morave - Panna Mária (1758)
Vysoká pri Morave - Pieta pod krížom (1832)
Vysoká pri Morave - kríž (1833) na cintoríne
Vysoká pri Morave - kríž (1834) v chotári
Vysoká pri Morave - kríž (1884) pri kostole
Vysoká pri Morave - kríž (1914) pri kostole
Vysoká pri Morave - misijný kríž (1932)
Vysoká pri Morave - kríž na ceste do Zohora

Kamerové systémy