Vysoká pri Morave - kríž (1830) na Hlavnej ulici

V strede obce pri rieke sa nachádza kríž so solárnou ružicou. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho mali v roku 1830 postaviť patróni na náklady Františka Bencu, ktorý bol v uvedenom čase už asi po smrti. Či sa pod slovom patróni rozumeli adoptivní rodičia alebo len opatrovatelia nám nie je jasné.

 

TÚTO MUKU

TU UROBILI PATRÓNI

OD

FRANTIŠKA BENTSA

ROKU PÁNE 1830

 

Stanislav Chromek: Kríže so solárnou ružicou na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 6

Kamerové systémy