VO Záhorie - Škápikov kríž

V bývalom chotári Rohožníka je na lesnej ceste miesto na mapách označené ako Škápikov kríž. Dnes sa tu nachádza pekný liatinový kríž, ktorý zriadili okolo roka 2000. Za krížom je ale zložené práchnivejúce drevo pôvodnejšieho kríža. Na kríži je novodobá tabuľka s menom a dátami narodenia a úmrtia. Podľa nej bol kríž postavený na pamäť 26-ročného Jána Škápika, ktorý zahynul 7. júla 1923; asi pri nehode na tomto mieste.

 

JÁN ŠKÁPIK

30. 5. 1897 – 7. 7. 1923

Kamerové systémy