VO Záhorie - Škápikov kríž

V bývalom chotári Rohožníka je na lesnej ceste miesto na mapách označené ako Škápikov kríž. Dnes sa tu nachádza pekný liatinový kríž, ktorý zriadili okolo roka 2000. Za krížom je ale zložené práchnivejúce drevo pôvodnejšieho kríža. Na kríži je novodobá tabuľka s menom a dátami narodenia a úmrtia. Podľa nej bol kríž postavený na pamäť 26-ročného Jána Škápika, ktorý zahynul 7. júla 1923; asi pri nehode na tomto mieste.

 

JÁN ŠKÁPIK

30. 5. 1897 – 7. 7. 1923

VO Záhorie - krížik v Zajačej seči
VO Záhorie - kríž pri Malackách
VO Záhorie - Cigánkov kríž
VO Záhorie - Karatníkov krížik
VO Záhorie - Panna Mária v Zajačej seči
VO Záhorie - mariánsky Obrázok v Nivkách
VO Záhorie - Ježiš Kristus v Nivkách
VO Záhorie - Šišolákov krížik
VO Záhorie - Obrázok pri Mikulášove
VO Záhorie - kríž (1932, 2017)
VO Záhorie - Jurčov kríž
VO Záhorie - kríž pri Veľkých Levároch
VO Záhorie - kaplnka sv. Anny
VO Záhorie - Búzkov krížik
VO Záhorie - Obrázok pri Rudave
VO Záhorie - Červený kríž
VO Záhorie - Biely kríž (1934, 2008)
VO Záhorie - kríž pri Nadrlenisku
Kamerové systémy