Na okraji VO Záhorie v bývalom chotári obce Prievaly je v novodobej železnej ohrádke drevený kríž z nahrubo opracovanej guľatiny. Namiesto plastiky Ukrižovaného je k nemu pripevnený drobnejší liatinový krížik. Kríž je z novšej doby, ale jedným z jeho predchodcov je kríž z roku 1748, ktorý dal postaviť Martin Petráš na ceste do Šaštína pri horárni Nadrlenisko.

 

Dejiny farnosti Prievaly, in: prievaly.sk

Kamerové systémy