VO Záhorie - kríž (1932, 2017)

V bývalom chotári obce Studienka (dnes VO Záhorie) stával na križovatke lesných ciest drevený kríž z roka 1932. Letopočet bol vyrytý tesne nad zemou, rezbárska výzdoba bola len v jeho spodnej časti. Približne v tomto priestore na ceste do Plaveckého Podhradia je kríž zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko – Uhorska, existoval v 1. polovici 19. storočia.

V roku 2017 bol kríž obnovený. Jeho fotografie nám zaslal Erik Martinec aj s ďalšími relevantnými informáciami o jeho obnove. Nový kríž bol vytesaný z dubového dreva viac-menej verne podľa pôvodného, novým spôsobom sa vyriešilo ukotvenie kríža. Na realizácii obnovy sa podieľali Boris Majzún, Radovan Popovič a Daniel Leskovský v spolupráci s VLM SR - správa Mikulášov. Na kríži bol zrenovovaný pôvodný korpus Krista a miesto bolo doplnené o lavičku pre unavených turistov. Kríž vysvätil 2. júna 2017 miestny farár.

VO Záhorie - krížik v Zajačej seči
VO Záhorie - kríž pri Malackách
VO Záhorie - Karatníkov krížik
VO Záhorie - Cigánkov kríž
VO Záhorie - Panna Mária v Zajačej seči
VO Záhorie - Škápikov kríž
VO Záhorie - mariánsky Obrázok v Nivkách
VO Záhorie - Ježiš Kristus v Nivkách
VO Záhorie - Šišolákov krížik
VO Záhorie - Obrázok pri Mikulášove
VO Záhorie - Jurčov kríž
VO Záhorie - kríž pri Veľkých Levároch
VO Záhorie - kaplnka sv. Anny
VO Záhorie - Búzkov krížik
VO Záhorie - Obrázok pri Rudave
VO Záhorie - Červený kríž
VO Záhorie - Biely kríž (1934, 2008)
VO Záhorie - kríž pri Nadrlenisku

Kamerové systémy