V časti bývalého chotára obce Hlboké, ktorá je dnes súčasťou VO Záhorie, je miesto na mapách označené ako Jurčov hrob. Nachádza sa tu drevený kríž bez nápisov s plechovou strieškou. Kríž bol zaznačený na mapách v tomto priestore už v 2. polovici 19. storočia. Podľa literatúry bol na tomto mieste pytliakmi postrelený (alebo možno pochovaný) horár Jurčo. Podarilo sa mu zájsť až k horárni Dolný Šranek, kde vykrvácal. Na druhý deň ho pred horárňou našla jeho manželka.

 

Peter Cintula: Obnova krížov na LS Mikulášov, in: Vojenské lesy 3/2019, str. 3

Kamerové systémy