VO Záhorie - Jurčov kríž

V časti bývalého chotára obce Hlboké, ktorá je dnes súčasťou VO Záhorie, je miesto na mapách označené ako Jurčov hrob. Nachádza sa tu drevený kríž bez nápisov s plechovou strieškou. Kríž bol zaznačený na mapách v tomto priestore už v 2. polovici 19. storočia. Podľa literatúry bol na tomto mieste pytliakmi postrelený (alebo možno pochovaný) horár Jurčo. Podarilo sa mu zájsť až k horárni Dolný Šranek, kde vykrvácal. Na druhý deň ho pred horárňou našla jeho manželka.

 

Peter Cintula: Obnova krížov na LS Mikulášov, in: Vojenské lesy 3/2019, str. 3

VO Záhorie - krížik v Zajačej seči
VO Záhorie - kríž pri Malackách
VO Záhorie - Karatníkov krížik
VO Záhorie - Cigánkov kríž
VO Záhorie - Panna Mária v Zajačej seči
VO Záhorie - Škápikov kríž
VO Záhorie - mariánsky Obrázok v Nivkách
VO Záhorie - Ježiš Kristus v Nivkách
VO Záhorie - Šišolákov krížik
VO Záhorie - Obrázok pri Mikulášove
VO Záhorie - kríž (1932, 2017)
VO Záhorie - kríž pri Veľkých Levároch
VO Záhorie - kaplnka sv. Anny
VO Záhorie - Búzkov krížik
VO Záhorie - Obrázok pri Rudave
VO Záhorie - Červený kríž
VO Záhorie - Biely kríž (1934, 2008)
VO Záhorie - kríž pri Nadrlenisku
Kamerové systémy