Na ceste z Malaciek do Studienky sa nachádza Červený kríž. Je drevený a pravdepodobne aj všetci jeho starobylejší predchodcovia boli v červenej úprave, pretože aj miestu, kde sa nachádza, sa hovorí U Červeného kríža.

Malackí skauti zo 69. zboru M. R. Štefánika v roku 2007 vykonali zásadnú opravu jestvujúceho kríža z vlastných prostriedkov. Ale kríž začiatkom roku 2013 neprežil zimu a spadol. Skauti sa rozhodli pre radikálnejšie riešenie a vyrobili nový kríž. Dali naň sošku Krista a striešku zo starého kríža. Drevo starého kríža poslúžilo na odpočinkové lavičky. Nový kríž vysvätil 9. novembra 2013 kaplán Marián Lukáč z malackej farnosti. V novembri 2014 miesto poškodili vandali, ktorí odtrhli liatinovú sošku Krista, poškodili ohradu a zlámali plastovú tabuľku na ohrade.

 

P. Fusek, K. Ftáčnik: Sme v neustálom kontakte s prírodou. In: Vojenské lesy 1/2008, str. 10;
-ts/tabu-: Skauti dali vysvätiť Červený kríž, in: Malacký hlas 20/2013, str. 6

Kamerové systémy