Veľké Leváre - zaniknuté kríže

Podľa kanonickej vizitácie z roku 1783 bol drevený kríž na ceste do Malaciek. Vizitácia z roku 1912 uvádza, že drevený kríž na ceste do Malaciek dali postaviť farníci, ale tento tiež zanikol.
Vizitácia z roku 1783 spomína aj drevený kríž na ceste do Studienky. Vizitácia v roku 1912 uvádza, že na ceste do Studienky dal postaviť drevený kríž Martin Žilavý v roku 1854. Či to bolo na tom istom mieste nevedno, ale kríže zanikli.
V roku 1877 dala postaviť Mária Hessová kamenný kríž na konci ulice do Malých Levár. V roku 1952 bol odstránený. Podľa obecnej kroniky bol na ňom nápis: Gewidmet von Maria Hess, geb. Kleinedler Ausgestelt von der Neuhöfler Brúderschaft.
Cholerový cintorín stával na Šibeničnom vršku. Býval označený dreveným krížom. V roku 1978 zrušili susedný židovský cintorín. Cintoríny sa stali parcelami pre novú zástavbu obce.
Habáni mali na svojom cintoríne medzi dvorom a obcou tiež drevený kríž. Zanikol pravdepodobne spolu s cintorínom.

 

Milan Hromník: Veľké Leváre, 1997

Kamerové systémy