Farský kostol Mena Panny Márie dal postaviť na mieste starého kostola viedenský arcibiskup Žigmund Kolonič, ktorý ho aj následne konsekroval v roku 1733. Rod Koloničovcov získal majetky vo Veľkých Levároch už koncom 16. storočia a po ich vymretí ich prevzal gróf Štefan Wenckheim, ktorý sa oženil v roku 1881 s Hubertou Koloničovou. Zemepánov obce Koloničovcov a neskôr Wenckheimovcov pochovávali do krýpt kostola. Pamiatkou na nich zostal liatinový kríž za kostolom predstavujúci spoločný náhrobok, za ktorým sú umiestnené na stene kostola dve mramorové tabule s menami patrónov kostola z týchto dvoch rodov. Na kamennom podstavci kríža je nápis Modlite sa za iných.

 

Milan Hromník: Veľké Leváre, 1997

Kamerové systémy