Veľké Leváre - kríž za kostolom

Farský kostol Mena Panny Márie dal postaviť na mieste starého kostola viedenský arcibiskup Žigmund Kolonič, ktorý ho aj následne konsekroval v roku 1733. Rod Koloničovcov získal majetky vo Veľkých Levároch už koncom 16. storočia a po ich vymretí ich prevzal gróf Štefan Wenckheim, ktorý sa oženil v roku 1881 s Hubertou Koloničovou. Zemepánov obce Koloničovcov a neskôr Wenckheimovcov pochovávali do krýpt kostola. Pamiatkou na nich zostal liatinový kríž za kostolom predstavujúci spoločný náhrobok, za ktorým sú umiestnené na stene kostola dve mramorové tabule s menami patrónov kostola z týchto dvoch rodov. Na kamennom podstavci kríža je nápis Modlite sa za iných.

 

Milan Hromník: Veľké Leváre, 1997

Veľké Leváre - kaplnka na cintoríne
Veľké Leváre - Korunovanie Panny Márie
Veľké Leváre - Božia muka za obcou
Židovský cintorín, Veľké Leváre
Veľké Leváre - kríž (2012) v chotári
Veľké Leváre - Najsvätejšia Trojica (1911)
Veľké Leváre - sv. Florián (1895)
Veľké Leváre - sv. Ján Nepomucký
Veľké Leváre - sv. Vendelín (1778)
Veľké Leváre - Božské srdce
Veľké Leváre - Panna Mária
Veľké Leváre - kríž (1949, 2011) v chotári
Veľké Leváre - misijný kríž
Veľké Leváre - kríž (1945) za obcou
Veľké Leváre - kríž (1876) pri kostole
Veľké Leváre - kríž (1832) v obci
Veľké Leváre - kríž (1798) na cintoríne
Veľké Leváre - kríž na novom cintoríne
Kamerové systémy