Veľké Leváre - kríž na novom cintoríne

Na okraji Veľkých Levár zriadili v roku 1977 obecný cintorín. Jednoduchý drevený kríž v železnej ohrádke na ňom postavili v roku 1992. V roku 2022 bol obnovený (nahradený alebo obložený novým drevom), pričom ponechali pôvodnejší liatinový korpus Krista.
Pod kríž boli 12. novembra 2022 po svätej omši pochované pozostatky piatich kňazov zo starého katolíckeho cintorína. Omšu za spomenutých kňazov odslúžil farár Jaroslav Kinka, ktorý bol aj iniciátorom exhumácie tiel kňazov a ich uloženia na novom mieste. Pod krížom nového cintorína boli nanovo pochovaní Anton Berenhazi (1788-1856), František Jalovecký (1806-1882), Maximilian Jalovecký (1817-1889), Štefan Petrík Slanický (1839-1875) a Adolf Michal Melíšek (1854-1917). Hroby kňazov na starom cintoríne boli neudržiavané a aj bez správneho označenia. S ich identifikáciou pomohol Gabriel Koch, páter z rehole zmŕtvychvstalcov.


Anton Berenhazi na veľkolevársku faru nastúpil ako kaplán v roku 1812, od roku 1816 až do smrti ju spravoval ako farár.
František Jalovecký vo funkcii kaplána bol kurátorom konvertovaných anababtistov (habánov) asi do roku 1848, keď odišiel na farárske pôsobisko do Dolnej Krupej. Na dôchodku žil vo Veľkých Levároch a tu bol aj pochovaný.
Maximilian Jalovecký prišiel na faru do Veľkých Levár v roku 1848, od roka 1854 ju spravoval ako administrátor, od roka 1856 až do smrti ako farár.
Štefan Petrík Slanický bol od roka 1874 veľkolevárskym kaplánom len krátko z dôvodu predčasnej smrti.
Adolf Michal Melíšek bol farárom vo Veľkých Levároch od roka 1895, zomrel v bratislavskej nemocnici.

Milan Hromník: Veľké Leváre, 1997, str. 52;
MB: Svätá omša za zomrelých kňazov, 26. 11. 2022, in: farnost.velkelevare.info;
ZuP: Uskutočnila sa exhumácia telesných pozostatkov piatich kňazov, ktorí pôsobili vo Veľkých Levároch, in: Levárske noviny 4/2022, str. 6

Veľké Leváre - kaplnka na cintoríne
Veľké Leváre - Korunovanie Panny Márie
Veľké Leváre - Božia muka za obcou
Židovský cintorín, Veľké Leváre
Veľké Leváre - kríž (2012) v chotári
Veľké Leváre - Najsvätejšia Trojica (1911)
Veľké Leváre - sv. Florián (1895)
Veľké Leváre - sv. Ján Nepomucký
Veľké Leváre - sv. Vendelín (1778)
Veľké Leváre - Božské srdce
Veľké Leváre - Panna Mária
Veľké Leváre - kríž za kostolom
Veľké Leváre - kríž (1949, 2011) v chotári
Veľké Leváre - misijný kríž
Veľké Leváre - kríž (1945) za obcou
Veľké Leváre - kríž (1876) pri kostole
Veľké Leváre - kríž (1832) v obci
Veľké Leváre - kríž (1798) na cintoríne

Kamerové systémy