Za obcou na ceste do Moravského Svätého Jána je železný kríž z roku 1962. Letopočet je vyzváraný na kríži a takisto na železnej ohrade, v ktorej je osadený. M. Hromník uviedol ako rok vzniku letopočet 1968. V obci je rovnaký kríž na ceste do Závodu a v chotári Malých Levároch sú tri také kríže.

 

Milan Hromník: Veľké Leváre, 1997, str. 54

Kamerové systémy