Veľké Leváre - kríž (1949, 2011) v chotári

V chotári obce postavili Pavol a Alžbeta Grogoroví v roku 1949 drevený kríž na ešte existujúcej ceste, ktorá viedla z Veľkých Levár k zrušenému prievozu na rieke Morava. Prievoz aspoň od polovice 17. storočia využívali ľudia zo slovenskej strany rieky na cestovanie do rakúskeho Drösingu. Po roku 1918 sa voľný pohyb vznikom ČSR obmedzil a po roku 1948 prievoz zanikol. Kríž bol v roku 2007 v dezolátnom stave, bez ramien, so zhrdzaveným plechovým korpusom Krista. Kríž bol zhora rozštiepený, namaľovaný zakladateľský nápis na plechovej tabuľke bol z malej časti nečitateľný.

Poľovnícke združenie z Veľkých Levár na jeho mieste postavilo nový drevený kríž. Na kríž osadili plastický korpus Krista a kovovú tabuľku s novým zakladateľským nápisom. Posviacka nového kríža sa vykonala 21. mája 2011.

 

Nápis na starom kríži: Nápis na novom kríži:

Založili

Pavel Alžbe.

GREGOR

ve Vel. Levaroch

…...... 1949

Poľovnícke združenie

Veľké Leváre

obnovilo kríž

r. 2011

 

 

Posvätenie obnoveného kríža, in: farnost.velkelevare.info

Veľké Leváre - kaplnka na cintoríne
Veľké Leváre - Korunovanie Panny Márie
Veľké Leváre - Božia muka za obcou
Židovský cintorín, Veľké Leváre
Veľké Leváre - kríž (2012) v chotári
Veľké Leváre - Najsvätejšia Trojica (1911)
Veľké Leváre - sv. Florián (1895)
Veľké Leváre - sv. Ján Nepomucký
Veľké Leváre - sv. Vendelín (1778)
Veľké Leváre - Božské srdce
Veľké Leváre - Panna Mária
Veľké Leváre - kríž za kostolom
Veľké Leváre - misijný kríž
Veľké Leváre - kríž (1945) za obcou
Veľké Leváre - kríž (1876) pri kostole
Veľké Leváre - kríž (1832) v obci
Veľké Leváre - kríž (1798) na cintoríne
Veľké Leváre - kríž na novom cintoríne
Kamerové systémy