Pred kostolom Mena Panny Márie je kamenný kríž z roku 1876. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Michal a Karol Haffnerovci. Na konzole chýba socha Panny Márie. Podobné kríže sú postavené pred kostolmi v Máste a v Malackách. Kríž by sme mohli považovať za nástupcu dreveného kríža s kovovým Kristom, ktorý spomína vizitácia z roku 1783.

 

Michael & Karl

HAFFNER

P. P.

1876.

 

Milan Hromník: Veľké Leváre, 1997, str. 53

Kamerové systémy