Veľké Leváre - kríž (1832) v obci

Dnes už v intraviláne obce, ale v dobe svojho vzniku za obcou pri ceste do Moravského Svätého Jána je kamenný kríž so solárnou ružicou. M. Hromník uvádza, že ho dala postaviť rodina Altmannová v roku 1832. Kríž by si zasluhoval opravu. V porovnaní s ostatnými krížmi so solárnou ružicou je pozoruhodný, že pri soche Panny Márie je zľava umiestnená menšia, dnes bezhlavá soška svätca s ľaliami ako atribútom. Z tympanónu podstavca navyše vystupuje železný prút, ktorý prezrádza, že ním bol prichytený aj ďalší kamenný článok, prípadne plastika.

 

Milan Hromník: Veľké Leváre, 1997, str. 53

Veľké Leváre - kaplnka na cintoríne
Veľké Leváre - Korunovanie Panny Márie
Veľké Leváre - Božia muka za obcou
Židovský cintorín, Veľké Leváre
Veľké Leváre - kríž (2012) v chotári
Veľké Leváre - Najsvätejšia Trojica (1911)
Veľké Leváre - sv. Florián (1895)
Veľké Leváre - sv. Ján Nepomucký
Veľké Leváre - sv. Vendelín (1778)
Veľké Leváre - Božské srdce
Veľké Leváre - Panna Mária
Veľké Leváre - kríž za kostolom
Veľké Leváre - kríž (1949, 2011) v chotári
Veľké Leváre - misijný kríž
Veľké Leváre - kríž (1945) za obcou
Veľké Leváre - kríž (1876) pri kostole
Veľké Leváre - kríž (1798) na cintoríne
Veľké Leváre - kríž na novom cintoríne
Kamerové systémy