Veľké Leváre - kríž (1832) v obci

Dnes už v intraviláne obce, ale v dobe svojho vzniku za obcou pri ceste do Moravského Svätého Jána je kamenný kríž so solárnou ružicou. M. Hromník uvádza, že ho dala postaviť rodina Altmannová v roku 1832. Kríž by si zasluhoval opravu. V porovnaní s ostatnými krížmi so solárnou ružicou je pozoruhodný, že pri soche Panny Márie je zľava umiestnená menšia, dnes bezhlavá soška svätca s ľaliami ako atribútom. Z tympanónu podstavca navyše vystupuje železný prút, ktorý prezrádza, že ním bol prichytený aj ďalší kamenný článok, prípadne plastika.

 

Milan Hromník: Veľké Leváre, 1997, str. 53

Kamerové systémy