Suchohrad - kríž (1985) pri kostole

Pri kostole v obci postavili po 2. svetovej vojne asi trojmetrový drevený kríž. V roku 1985 ho nahradili súčasným železným krížom. Na masívny hranolovitý podstavec z betónu pravdepodobne už vtedy postavili sochu Panny Márie zo zaniknutého kríža, ktorý stál pred cintorínom. Ten bol z 19. storočia a postupne ho ohrozovali korene stromu, ktoré ho vytláčali. Dielo skazy dokonali vandali asi na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia, ktorí kríž rozbili. Zachovala sa z neho len spomenutá socha Panny Márie, ktorú v roku 2009 zreštaurovali a v súčasnosti je umiestnená v priestoroch kostola.

 

Antónia Nerádová: Vitajte v Suchohrade II – Naše kostoly, 2011, str. 23, 29;
František Višváder a kol.: Encyklopédia Suchohradu, Suchohrad 2011, str. 245

Suchohrad - Celenská Panna Mária II.
Suchohrad - zvonica
Suchohrad - Božia muka v obci
Suchohrad - sv. Ján Nepomucký (zaniknuté)
Suchohrad - sv. Ján Nepomucký v obci
Suchohrad - sv. Florián (1905)
Suchohrad - Trón milosti (1715)
Suchohrad - Celenská Panna Mária (1839)
Suchohrad - kríž (1921) na okraji obce
Kamerové systémy