Suchohrad - kríž (1935, 1970, 2011) na cintoríne

V roku 1935 zbúrali kostol sv. Floriána, ktorý stával na cintoríne v Suchohrade. Približne na mieste oltára kostola sv. Floriána si veriaci obce pravdepodobne už v tom istom roku postavili drevený kríž, ktorý sa ale časom znehodnotil. V roku 1970 preto postavili nový kamenný kríž, pričom ako nosné kubusy použili pieskovcové kvádre zo zaniknutého kríža, ktorý stál pred cintorínom. Ten krátko predtým zničili vandali. Druhý kríž sa ale v roku 2008 pod nárazmi vetra zlámal. Na jeseň roka 2011 postavili na jeho mieste nový ústredný kríž z dubového dreva, ktorý zhotovil Jozef Lenča. Pripevnili naň pôvodný liatinový korpus Krista, ktorý bol na oboch predchádzajúcich ústredných krížoch.

 

František Višváder a kol.: Encyklopédia Suchohradu, Suchohrad 2011, str. 246

Suchohrad - Celenská Panna Mária II.
Suchohrad - zvonica
Suchohrad - Božia muka v obci
Suchohrad - sv. Ján Nepomucký (zaniknuté)
Suchohrad - sv. Ján Nepomucký v obci
Suchohrad - sv. Florián (1905)
Suchohrad - Trón milosti (1715)
Suchohrad - Celenská Panna Mária (1839)
Suchohrad - kríž (1985) pri kostole
Suchohrad - kríž (1921) na okraji obce
Kamerové systémy