Suchohrad - kríž (1921) na okraji obce

Na okraji obce pri ceste na Karlov dvor je kamenný kríž z roku 1921. Dali ho postaviť divadelní ochotníci z obce po svojom prvom predstavení, ktorým bola hra Kríž pod lipami od Ferka Urbánka. V réžii Ftáčnika a Grujbárovej ju odohrali v obci na javisku hostinca v roku 1921. Výnos z predstavenia použili na stavbu kríža.

 

Toto

znamenie kríž

pod lipami, ku

rozmnožeňu sla-

vi, ukrižovaneho

spasitela Jezu

Krista

postavit dali

Dimburski

Ďivadelni ochotňici

 

1921

 

František Višváder a kol.: Encyklopédia Suchohradu, Suchohrad 2011, str. 36, 246

Kamerové systémy