Suchohrad - kríž (1921) na okraji obce

Na okraji obce pri ceste na Karlov dvor je kamenný kríž z roku 1921. Dali ho postaviť divadelní ochotníci z obce po svojom prvom predstavení, ktorým bola hra Kríž pod lipami od Ferka Urbánka. V réžii Ftáčnika a Grujbárovej ju odohrali v obci na javisku hostinca v roku 1921. Výnos z predstavenia použili na stavbu kríža.

 

Toto
znamenie kríž
pod lipami, ku
rozmnožeňu sla-
vi, ukrižovaneho
spasitela Jezu
Krista
postavit dali
Dimburski
Ďivadelni ochotňici

1921

 

František Višváder a kol.: Encyklopédia Suchohradu, Suchohrad 2011, str. 36, 246

Suchohrad - Celenská Panna Mária II.
Suchohrad - zvonica
Suchohrad - Božia muka v obci
Suchohrad - sv. Ján Nepomucký (zaniknuté)
Suchohrad - sv. Ján Nepomucký v obci
Suchohrad - sv. Florián (1905)
Suchohrad - Trón milosti (1715)
Suchohrad - Celenská Panna Mária (1839)
Suchohrad - kríž (1985) pri kostole
Kamerové systémy