Stupava - misijný kríž (2002)

Drevený misijný kríž z roku 2002 bol vztýčený na južnej strane kostola sv. Štefana Kráľa v polkruhu z kamenného múrika. K drevenej kostre kríža je pripevnený užší plechový kríž, do ramien ktorého je vystrihnutý nápis SVÄTÉ MISIE 2002. V roku 2009 bola umiestnená pred kríž socha Piety. Venoval ju stupavský farár Felix Mikula a vyhotovil ju sochár Peter Sojka.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy