Stupava - misijný kríž (1949)

Pred priečelím kostola sv. Štefana kráľa v Stupave je kamenný misijný kríž z roku 1949. Podľa nápisu, vytesaného na podstavci, ho venoval kamenosochár Štefan Hrdina. Po rekonštrukcii v roku 2009 kríž čiastočne zmenil tvar. Na podstavci zaniklo trojvŕšie a do štyroch strán podstavca bola vtlačená jednoducho rámovaná kartuša. Pôvodný donorský nápis bol nahradený krátkou upomienkou na misie.

 

pôvodný nápis  nový nápis

SV. MISIE. 1949.

 

S hlbokou poníženosťou

dľa vôle svojho otca venoval

ŠT. HRDINA

KAMENOSOCHÁR


SV. MISIE

1949

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy