Na lesnej ceste v chotári Stupavy medzi transformátorovou stanicou a biofarmou sa nachádza malý novodobejší betónový kríž. Pôvodne na ňom bola aj drobná plastika Krista. Pravdepodobne bol postavený na mieste smrteľného nešťastia.

 

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy