Stupava - kríž pri kaplnke sv. Barbory

V závere roka 2020 bol pri kaplnke sv. Barbory osadený drevený koronový kríž, ako pamiatka na pandémie. Kríž bol postavený v spolupráci Verejnoprospešných služieb Stupava so správcom kaplnky Michalom Barutom.
Podľa facebook.com/VPSStupava (4. 12. 2020) sa o úpravu miesta a vznik kríža zaslúžili: Mesto Stupava, Píla Šimek Lozorno, Ján Ševčík, Adrián Adamovič, Martin Neradovič, Peter Veselý, Marián Závodný, Lucia Hájniková, Bobo Blecha, Michal Barut.

NE DESPICIAS OMNIPOTENS DEVS
POPVPVLVM TVVM IN AFFLICTIONE
CLAMANTEM SED PROPTER
GLORIAM NOMINIS TVI
TRIBVLATIS SVCCVRRE PLACATVS

KORONOVÝ KRÍŽ

V MIESTACH PÔVODNÉHO KRÍŽA
Z KONCA 19. STOROČIA
ZA PRISPENIA DOBRODINCOV
OBNOVILI V ROKU 2020
VPS - STUPAVA
MESTO STUPAVA

 

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stupava - Nepoškvrnené srdce Panny Márie (2021)
Stupava - kaplnka sv. Barbory (1708)
Stupava - Najsvätejšia Trojica
Stupava - kaplnka sv. Urbana (1705)
Stupava - sv. Ján Nepomucký (1722)
Mást - lurdská jaskyňa
Stupava - kaplnka sv. Vendelína
Stupava - Pieta (2009)
Stupava - kaplnka Svätého kríža (1890)
Mást - sv. Ján Nepomucký (1913)
Mást - Najsvätejšia Trojica (1897)
Mást - sv. Jozef Pestún (1928)
Stupava - krížik Márie Súkeníkovej
Mást - Ježiš Kristus (1928)
Mást - sv. Anna (1724)
Mást - Panna Mária (1928)
Stupava - Božia muka na ceste z Marianky do Borinky
Stupava - kaplnka vo vinohradoch
Stupava - Božia muka pri kaštieli
Stupava - kaplnka so sochou Panny Márie pri fare
Stupava - kaplnka so sochou na Mariánskej ulici
Mást - Božia muka na Devínskej ceste
Mást - Božia muka pri cholerovom cintoríne
Stupava - Božia muka pri kaplnke sv. Urbana
Stupava - kríž (1892) na Malackej ceste
Stupava - kríž za transformátorovou stanicou
Stupava - kríž pri fare
Stupava - kríž na novom cintoríne
Stupava - kríž na Mariánskej ceste
Stupava - kríž na borinskej ceste
Stupava - kríž pred cintorínom
Stupava - kríž (2004) na cholerovom cintoríne
Stupava - misijný kríž (2002)
Stupava - misijný kríž (1949)
Stupava - kríž (1912) na pútnickej ceste
Stupava - kríž (1908) na Mariánskej ulici
Stupava - kríž (1908) na malackej ceste
Stupava - kríž na malackej ceste
Stupava - kríž (1832 ?) na malackej ceste
Stupava - kríž (1811) pri kostole
Stupava - kríž na starom cintoríne
Mást - kríž pri kostole
Mást - kríž na Devínskej ceste
Mást - kríž (1999) na cholerovom cintoríne
Mást - kríž (1904) na cintoríne
Mást - kríž (1873) v obci
Mást - kríž (1869) za obcou
Mást - kríž (1836) v obci
Mást - kríž na Hviezdoslavovej ulici

Kamerové systémy