V závere roka 2020 bol pri kaplnke sv. Barbory osadený drevený koronový kríž, ako pamiatka na pandémie. Kríž bol postavený v spolupráci Verejnoprospešných služieb Stupava so správcom kaplnky Michalom Barutom.
Podľa facebook.com/VPSStupava (4. 12. 2020) sa o úpravu miesta a vznik kríža zaslúžili: Mesto Stupava, Píla Šimek Lozorno, Ján Ševčík, Adrián Adamovič, Martin Neradovič, Peter Veselý, Marián Závodný, Lucia Hájniková, Bobo Blecha, Michal Barut.

NE DESPICIAS OMNIPOTENS DEVS
POPVPVLVM TVVM IN AFFLICTIONE
CLAMANTEM SED PROPTER
GLORIAM NOMINIS TVI
TRIBVLATIS SVCCVRRE PLACATVS

KORONOVÝ KRÍŽ

V MIESTACH PÔVODNÉHO KRÍŽA
Z KONCA 19. STOROČIA
ZA PRISPENIA DOBRODINCOV
OBNOVILI V ROKU 2020
VPS - STUPAVA
MESTO STUPAVA

 

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy