Stupava - kríž pri fare

Pri stene rímsko-katolíckej fary v Stupave je drevený kríž s plastikou Krista z novšej doby.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy