Stupava - kríž pred cintorínom

Pred ohradou staršieho stupavského cintorína sa nachádza jeden z krížov so solárnou ružicou, ktoré sa rozšírili v okolí Stupavy začiatkom 30-tych rokov 19. storočia. Podľa ľudovejšieho výrazu sôch Krista a Panny Márie a odlišných detailov podstavca predpokladáme, že tento kríž pochádza asi z 50-tych rokov 19. storočia. V nápisovej kartuši sa dnes nachádzajú navzájom sa prekrývajúce torzá dvoch nápisov. Nedá sa z nich už nič prečítať.

Podľa M. Greguša bol kríž k ohrade premiestnený začiatkom 70-tych rokov minulého storočia. Stával na križovatke Marcheggskej a Krížnej ulice pred budovou starej požiarnej zbrojnice, ktorú v tom čase asanovali. Podľa máp však predchodcovia kríža existovali na pôvodnejšom mieste už v 2. polovici 18. storočia, v tom čase ešte mimo intravilánu mesta.

 

Milan Greguš: Kríž na Marcheggskej ulici, 2. 4. 2013, in: pourart.pourart.sk

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy