Stupava - kríž na starom cintoríne

Ústredný kríž na staršom cintoríne je typovo rovnaký ako príkostolný kríž z roku 1811. Plastika Krista je takmer identická, najväčší rozdiel na nej je len v zrkadlovom uviazaní bedrovej rúšky. Postava Márie Magdalény sa líši len v pohybe. Na podstavci je reliéf s kalvárskym výjavom. Pod ním je tabuľka s latinským nápisom, ktorá bola umiestnená dodatočne a kvôli jej veľkosti kamenár osekal aj podstavcové pilastre. Pri reštaurovaní kríža sa nepreukázalo, že by tabuľka zakryla pôvodnejší nápis. Preklad latinského nápisu podľa M. Greguša: Vznešený a urodzený pán, pán Ján Adam Žiška, stupavský poštmajster, dňa 22. septembra roku 1789 vo veku 64 rokov zbožne v Pánu zosnul. S vďakou postavili (pochovali) dedičia. (Milan Greguš: Stupavský poštmajster Adam Žiška, in: Naše Záhorie 6/1997, Malacky, str. 30). Dodatočné osadenie tabuľky na kríž vyvoláva určité dohady. Ak súvisí s ústredným krížom, potom by donátorom kríža mohol byť J. A. Žiška už za svojho života, respektíve pod krížom mohol byť pochovaný. Je tiež možné, že kríž vztýčili už pri založení cintorína v roku 1765.
Renováciu kríža rokoch 2017 a 2018 vykonali reštaurátori Jozef Hrvoľ a Peter Pohanka. Demontovaný a odvezený do ateliérov ORA Bratislava bol 29. júna 2017. V nasledujúcich trinástich mesiacoch sa vykonali obnovovacie práce v náklade 15 tisíc €, ktoré uhradilo mesto. Zreštaurovaná plastika Krista s krížovou nadstavbou, reliéf a nápisová tabuľa sa osadili do interiéru stupavského kaštieľa. Na cintorínskom kríži boli nahradené replikami. Tabuľu oproti predošlému stavu osadili na zadnej strane podstavca. Architektonické súčasti podstavca boli odliate a dotesané podľa pôvodného tvaru. Na kríži bol ponechaný originál sochy Márie Magdalény.

 

Perillustri ac Generoso Domino Dno
Ioanni Adamo Zisska
Postae Stomphensis Magistro Die 22-
Sept A - 1789. Aetatis Suae 64. pie in Domino defundo
Gratis Haeredes posuere

 

Obnova hlavného kríža je ukončená, 10. 8. 2018, in: stupava.sk

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy