Stupava - kríž na starom cintoríne

Ústredný kríž na staršom cintoríne je typovo rovnaký ako príkostolný kríž z roku 1811. Plastika Krista je takmer identická, najväčší rozdiel na nej je len v zrkadlovom uviazaní bedrovej rúšky. Postava Márie Magdalény sa líši len v pohybe. Na podstavci je reliéf s kalvárskym výjavom. Pod ním je tabuľka s latinským nápisom, ktorá bola umiestnená dodatočne a kvôli jej veľkosti kamenár osekal aj podstavcové pilastre. Pri reštaurovaní kríža sa nepreukázalo, že by tabuľka zakryla pôvodnejší nápis. Preklad latinského nápisu podľa M. Greguša: Vznešený a urodzený pán, pán Ján Adam Žiška, stupavský poštmajster, dňa 22. septembra roku 1789 vo veku 64 rokov zbožne v Pánu zosnul. S vďakou postavili (pochovali) dedičia. (Milan Greguš: Stupavský poštmajster Adam Žiška, in: Naše Záhorie 6/1997, Malacky, str. 30). Dodatočné osadenie tabuľky na kríž vyvoláva určité dohady. Ak súvisí s ústredným krížom, potom by donátorom kríža mohol byť J. A. Žiška už za svojho života, respektíve pod krížom mohol byť pochovaný. Je tiež možné, že kríž vztýčili už pri založení cintorína v roku 1765.
Renováciu kríža rokoch 2017 a 2018 vykonali reštaurátori Jozef Hrvoľ a Peter Pohanka. Demontovaný a odvezený do ateliérov ORA Bratislava bol 29. júna 2017. V nasledujúcich trinástich mesiacoch sa vykonali obnovovacie práce v náklade 15 tisíc €, ktoré uhradilo mesto. Zreštaurovaná plastika Krista s krížovou nadstavbou, reliéf a nápisová tabuľa sa osadili do interiéru stupavského kaštieľa. Na cintorínskom kríži boli nahradené replikami. Tabuľu oproti predošlému stavu osadili na zadnej strane podstavca. Architektonické súčasti podstavca boli odliate a dotesané podľa pôvodného tvaru. Na kríži bol ponechaný originál sochy Márie Magdalény.

 

Perillustri ac Generoso Domino Dno
Ioanni Adamo Zisska
Postae Stomphensis Magistro Die 22-
Sept A - 1789. Aetatis Suae 64. pie in Domino defundo
Gratis Haeredes posuere

 

Obnova hlavného kríža je ukončená, 10. 8. 2018, in: stupava.sk

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stupava - kríž pri kaplnke sv. Barbory
Stupava - Nepoškvrnené srdce Panny Márie (2021)
Mást - sv. Róchus
Stupava - kaplnka sv. Barbory (1708)
Stupava - Najsvätejšia Trojica
Stupava - kaplnka sv. Urbana (1705)
Stupava - sv. Ján Nepomucký (1722)
Mást - lurdská jaskyňa
Stupava - kaplnka sv. Vendelína
Stupava - Pieta (2009)
Stupava - kaplnka Svätého kríža (1890)
Mást - sv. Ján Nepomucký (1913)
Mást - Najsvätejšia Trojica (1897)
Mást - sv. Jozef Pestún (1928)
Mást - Ježiš Kristus (1928)
Mást - sv. Anna (1724)
Mást - Panna Mária (1928)
Stupava - kaplnka vo vinohradoch
Stupava - Božia muka pri kaštieli
Stupava - kaplnka so sochou Panny Márie pri fare
Stupava - kaplnka so sochou na Mariánskej ulici
Stupava - krížik Márie Súkeníkovej
Mást - Božia muka na Devínskej ceste
Mást - Božia muka pri cholerovom cintoríne
Stupava - Božia muka pri kaplnke sv. Urbana
Stupava - kríž (1892) na Malackej ceste
Stupava - kríž za transformátorovou stanicou
Stupava - kríž pri fare
Stupava - kríž na novom cintoríne
Stupava - kríž na Mariánskej ceste
Stupava - kríž na borinskej ceste
Stupava - kríž pred cintorínom
Stupava - kríž (2004) na cholerovom cintoríne
Stupava - misijný kríž (2002)
Stupava - misijný kríž (1949)
Stupava - kríž (1912) na pútnickej ceste
Stupava - kríž (1908) na Mariánskej ulici
Stupava - kríž (1908) na malackej ceste
Stupava - kríž na malackej ceste
Stupava - kríž (1832 ?) na malackej ceste
Stupava - kríž (1811) pri kostole
Mást - kríž pri kostole
Mást - kríž na Devínskej ceste
Mást - kríž (1999) na cholerovom cintoríne
Mást - kríž (1904) na cintoríne
Mást - kríž (1873) v obci
Mást - kríž (1869) za obcou
Mást - kríž (1836) v obci
Mást - kríž na Hviezdoslavovej ulici
Kamerové systémy