Stupava - kríž na novom cintoríne

Na novom cintoríne v Stupave je ústredný železný kríž.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy