Stupava - kríž na Mariánskej ceste

V Stupave na križovatke Mariánskej cesty a ulice Pri kríži sa nachádza kamenný kríž. Je v nevábnom betónovom prevedení na hranolovitom podstavci. Predchodcovia kríža na tomto mieste existovali podľa máp nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy