Stupava - kríž na malackej ceste

Na ceste do Malaciek pred transformátorovou stanicou sa nachádza kamenný kríž. Podobný je krížu Kašpara Morávka v obci na Mariánskej ulici, možno ho datovať do 1. dekády minulého storočia. V kartuši podstavca je vyrytý Ježišov monogram a pod ním biblické verše. Podľa máp stával na tomto mieste kríž nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia.

 

,,O vy všetci,

ktorí tade idete cestou,

pozorujte a vidte,

zdáliž je boľasť

ako boľasť moja."

          Jer. I. 12.

 

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy