Na konci Stupavy pri ceste do Borinky je drevený kríž z novšej doby. Je na ňom moderne poňatá plastika Krista z ohýbaného drôtu. Kríž na tomto mieste zaznamenalo 3. vojenské mapovanie rakúsko-uhorskej monarchie, existoval v 2. polovici 19. storočia.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy