Stupava - kríž (2004) na cholerovom cintoríne

Na cholerovom cintoríne z roku 1866 sa zachoval schátraný drevený kríž na murovanej kamennej mohyle. Je na nej prázdne miesto po chýbajúcej tabuľke. V roku 2004 dala rodina Turek zhotoviť podľa vzoru staršieho nový drevený kríž. Autorom kríža a drevenej plastiky Krista, ktorá bola spolu so zvislým trámom kríža vytesaná z jedného kusa dreva, je rezbár Andrej Irša. Na bočných stranách kríža je vytesaný nápis AEDIFICAVID FAMILIA TUREK a ďalší nápis A. IRŠA 2004 v tvare loga výrobcu. Do mohyly pod novým krížom bola zasadená kamenná zakladateľská tabuľka. Realizátori obnovy sa rozhodli na cintoríne ponechať aj starý kríž.

 

Ku cti a sláve Božej

na mieste cholerského cintorína

zomrelým roku Pána 1866

venovala rodina Turek

                                  A. D. 2004

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy