Stupava - kríž (1908) na Mariánskej ulici

Pod lipou na križovatke Mariánskej a Karpatskej ulice sa nachádza kamenný kríž z roku 1908 v železnej ohrádke. Podľa vyrytého zakladateľského nápisu ho dal postaviť Gašpar Morávek. Niekedy po roku 2003 prišlo k poškodeniu  a odlomeniu ramien kríža. Po obnove z roku 2010 zostal kríž o čosi kratší. Je na ňom farbou zaznamenaný aj letopočet 1999 po predchádzajúcej oprave. Kríž v tomto prevedení je aj za Stupavou pred transformátorovou stanicou. Na severnom Záhorí je viacero typologicky podobných krížov zo začiatku 20. storočia od viacerých moravských kamenárov.

 

Ku cti a chvále Božej založil

KAŠPAR MORÁVEK

pro požehnanie celému obecenstvu.

1908

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy