Stupava - kríž (1908) na malackej ceste

Za Stupavou na ceste do Malaciek sa nachádza kamenný čiastočne zvetraný kríž s členitým podstavcom. Podstavec je z čelnej strany ozdobený reliéfmi akantového listu. Na samotnom kríži sa tiež nachádzajú zvetrané reliéfy ružíc s rastlinným motívom. Do podstavca sú vložené dve kamenné tabuľky. V hornej je len letopočet 1908. V spomenutom roku však pravdepodobne prišlo len k obnove staršieho kríža, pretože súčasti kríža pôsobia značne starobylo. Pravdou však je, že na starších mapách sme ho nenašli. Podľa zakladateľskej tabuľky dali kríž postaviť či obnoviť Juraj Klas a Mária Klas, rod. Pagáč.

 

Prijmi Otče, prijmi Sinu, prijmi

Duchu plný milosti, Od nás tu nehodních

Sluhov obraz dalý.

Vysliš hlasy našých srdc nehodnich

Teba.

Smiluy sa, slutuj sa a popraj nám Neba!

Jura  Klas

a Maria Klas rod. Pagáč

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy