Stupava - kríž (1908) na malackej ceste

Za Stupavou na ceste do Malaciek sa nachádza kamenný čiastočne zvetraný kríž s členitým podstavcom. Podstavec je z čelnej strany ozdobený reliéfmi akantového listu. Na samotnom kríži sa tiež nachádzajú zvetrané reliéfy ružíc s rastlinným motívom. Do podstavca sú vložené dve kamenné tabuľky. V hornej je len letopočet 1908. V spomenutom roku však pravdepodobne prišlo len k obnove staršieho kríža, pretože súčasti kríža pôsobia značne starobylo. Pravdou však je, že na starších mapách sme ho nenašli. Podľa zakladateľskej tabuľky dali kríž postaviť či obnoviť Juraj Klas a Mária Klas, rod. Pagáč.

 

Prijmi Otče, prijmi Sinu, prijmi

Duchu plný milosti, Od nás tu nehodních

Sluhov obraz dalý.

Vysliš hlasy našých srdc nehodnich

Teba.

Smiluy sa, slutuj sa a popraj nám Neba!

Jura  Klas

a Maria Klas rod. Pagáč

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stupava - kríž pri kaplnke sv. Barbory
Stupava - Nepoškvrnené srdce Panny Márie (2021)
Mást - sv. Róchus
Stupava - kaplnka sv. Barbory (1708)
Stupava - Najsvätejšia Trojica
Stupava - kaplnka sv. Urbana (1705)
Stupava - sv. Ján Nepomucký (1722)
Mást - lurdská jaskyňa
Stupava - kaplnka sv. Vendelína
Stupava - Pieta (2009)
Stupava - kaplnka Svätého kríža (1890)
Mást - sv. Ján Nepomucký (1913)
Mást - Najsvätejšia Trojica (1897)
Mást - sv. Jozef Pestún (1928)
Mást - Ježiš Kristus (1928)
Mást - sv. Anna (1724)
Mást - Panna Mária (1928)
Stupava - kaplnka vo vinohradoch
Stupava - Božia muka pri kaštieli
Stupava - kaplnka so sochou Panny Márie pri fare
Stupava - kaplnka so sochou na Mariánskej ulici
Stupava - krížik Márie Súkeníkovej
Mást - Božia muka na Devínskej ceste
Mást - Božia muka pri cholerovom cintoríne
Stupava - Božia muka pri kaplnke sv. Urbana
Stupava - kríž (1892) na Malackej ceste
Stupava - kríž za transformátorovou stanicou
Stupava - kríž pri fare
Stupava - kríž na novom cintoríne
Stupava - kríž na Mariánskej ceste
Stupava - kríž na borinskej ceste
Stupava - kríž pred cintorínom
Stupava - kríž (2004) na cholerovom cintoríne
Stupava - misijný kríž (2002)
Stupava - misijný kríž (1949)
Stupava - kríž (1912) na pútnickej ceste
Stupava - kríž (1908) na Mariánskej ulici
Stupava - kríž na malackej ceste
Stupava - kríž (1832 ?) na malackej ceste
Stupava - kríž (1811) pri kostole
Stupava - kríž na starom cintoríne
Mást - kríž pri kostole
Mást - kríž na Devínskej ceste
Mást - kríž (1999) na cholerovom cintoríne
Mást - kríž (1904) na cintoríne
Mást - kríž (1873) v obci
Mást - kríž (1869) za obcou
Mást - kríž (1836) v obci
Mást - kríž na Hviezdoslavovej ulici
Kamerové systémy