Stupava - kríž (1832 ?) na malackej ceste

Na polceste medzi Stupavou a transformátorovou stanicou sa nachádza jeden z krížov so solárnou ružicou so zachovalými plastikami Krista a Panny Márie. V nápisovej časti možno rozoznať len nečitateľné zvyšky viacriadkového nápisu. Po porovnaní s ostatnými krížmi skupiny sa ho odvažujeme dosť presne datovať do roka 1832. Nachádza sa na mieste, na ktorom bol podľa máp kríž osadený nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy