Stupava - kríž (1811) pri kostole

Pri kostole sv. Štefana Kráľa je kamenný kríž z roku 1811, typovo podobný ústrednému krížu staršieho stupavského cintorína. Letopočet sa dá vypočítať z chronogramu vytesaného latinského nápisu, na ktorom sú zaznamenané aj inicály IP a TB pravdepodobných zakladateľov kríža. Letopočet 1811 spolu s rokmi opráv 1864 a 2008 sú vyryté na zadnej strane. Na podstavci pod krížom je socha sv. Márie Magdalény. Kríž stál pôvodne pred kaplnkou sv. Vendelína v nízkej kovanej ohrádke. Koncom 50-tych rokov minulého storočia ho premiestnili ku kostolu. Preloženie kríža sa zrealizovalo pod vedením hrobára Štefana Sagalinca. V máji až júli 2008 ho zreštauroval sochár Peter Sojka. Náklady obnovy v sume 90 000 Sk uhradil stupavský farský úrad.

 

CRVX

SALVATORI

DOMINO

IESV CHRISTO

PIO VOTO

EXVREXIT

.
I.P.     T.B.

 

1811

RENOWIRT 1864

               2008

 

Milan Greguš: Námestie Slovenského povstania, in: Stupava - história, pamiatky, osobnosti, príroda, ročenka klubu Abbellimento, Stupava, 2008, str. 20, 21;
Jozef Lenhart, Milan Greguš: Barokové náhrobníky na starom cintoríne, in: Stupava - história, pamiatky, osobnosti, príroda 2010-2011, Stupava, str. 60

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stupava - kríž pri kaplnke sv. Barbory
Stupava - Nepoškvrnené srdce Panny Márie (2021)
Mást - sv. Róchus
Stupava - kaplnka sv. Barbory (1708)
Stupava - Najsvätejšia Trojica
Stupava - kaplnka sv. Urbana (1705)
Stupava - sv. Ján Nepomucký (1722)
Mást - lurdská jaskyňa
Stupava - kaplnka sv. Vendelína
Stupava - Pieta (2009)
Stupava - kaplnka Svätého kríža (1890)
Mást - sv. Ján Nepomucký (1913)
Mást - Najsvätejšia Trojica (1897)
Mást - sv. Jozef Pestún (1928)
Mást - Ježiš Kristus (1928)
Mást - sv. Anna (1724)
Mást - Panna Mária (1928)
Stupava - kaplnka vo vinohradoch
Stupava - Božia muka pri kaštieli
Stupava - kaplnka so sochou Panny Márie pri fare
Stupava - kaplnka so sochou na Mariánskej ulici
Stupava - krížik Márie Súkeníkovej
Mást - Božia muka na Devínskej ceste
Mást - Božia muka pri cholerovom cintoríne
Stupava - Božia muka pri kaplnke sv. Urbana
Stupava - kríž (1892) na Malackej ceste
Stupava - kríž za transformátorovou stanicou
Stupava - kríž pri fare
Stupava - kríž na novom cintoríne
Stupava - kríž na Mariánskej ceste
Stupava - kríž na borinskej ceste
Stupava - kríž pred cintorínom
Stupava - kríž (2004) na cholerovom cintoríne
Stupava - misijný kríž (2002)
Stupava - misijný kríž (1949)
Stupava - kríž (1912) na pútnickej ceste
Stupava - kríž (1908) na Mariánskej ulici
Stupava - kríž (1908) na malackej ceste
Stupava - kríž na malackej ceste
Stupava - kríž (1832 ?) na malackej ceste
Stupava - kríž na starom cintoríne
Mást - kríž pri kostole
Mást - kríž na Devínskej ceste
Mást - kríž (1999) na cholerovom cintoríne
Mást - kríž (1904) na cintoríne
Mást - kríž (1873) v obci
Mást - kríž (1869) za obcou
Mást - kríž (1836) v obci
Mást - kríž na Hviezdoslavovej ulici
Kamerové systémy