Stupava - kríž (1811) pri kostole

Pri kostole sv. Štefana Kráľa je kamenný kríž z roku 1811, typovo podobný ústrednému krížu staršieho stupavského cintorína. Letopočet sa dá vypočítať z chronogramu vytesaného latinského nápisu, na ktorom sú zaznamenané aj inicály IP a TB pravdepodobných zakladateľov kríža. Letopočet 1811 spolu s rokmi opráv 1864 a 2008 sú vyryté na zadnej strane. Na podstavci pod krížom je socha sv. Márie Magdalény. Kríž stál pôvodne pred kaplnkou sv. Vendelína v nízkej kovanej ohrádke. Koncom 50-tych rokov minulého storočia ho premiestnili ku kostolu. Preloženie kríža sa zrealizovalo pod vedením hrobára Štefana Sagalinca. V máji až júli 2008 ho zreštauroval sochár Peter Sojka. Náklady obnovy v sume 90 000 Sk uhradil stupavský farský úrad.

 

CRVX

SALVATORI

DOMINO

IESV CHRISTO

PIO VOTO

EXVREXIT

.
I.P.     T.B.

 

1811

RENOWIRT 1864

               2008

 

Milan Greguš: Námestie Slovenského povstania, in: Stupava - história, pamiatky, osobnosti, príroda, ročenka klubu Abbellimento, Stupava, 2008, str. 20, 21;
Jozef Lenhart, Milan Greguš: Barokové náhrobníky na starom cintoríne, in: Stupava - história, pamiatky, osobnosti, príroda 2010-2011, Stupava, str. 60

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy