Studienka - kríž v Tančibokoch

Na samote Tančiboky, bývalej mlynskej usadlosti na Rudave, je liatinový kríž na drobnom kamennom podstavci. Kríž bez nápisov je v ohrádke z drevených latiek. Je na ňom plechový obrázok Sedembolestnej Panny Márie. Podľa kronikárskeho záznamu bol v roku 1913 v Tančibokoch postavený drevený kríž namiesto staršieho schátraného.

Pamätná kniha obce Hasprunky, 1935, str. 31, in: e-kroniky.sk/studienka/

Studienka - Chválanská kaplnka
Studienka - kríž v Sojákoch
Studienka - kríž v kostolnej ohrade
Studienka - drevený kríž na malackej ceste
Studienka - kríž ku Sojákom
Studienka - kríž (2003) pred kostolom
Studienka - kríž (1948) na kraji obce
Studienka - kríž (1945) na cintoríne
Studienka - misijný kríž (1930)
Studienka - kríž (1898) v obci
Židovský cintorín, Studienka
Studienka - kríž v Holbičkoch
Studienka - kríž (1786 ?) na kraji obce
Studienka - Kalvária (1833, 1988)
Studienka - Obrázok na ceste do Levár

Kamerové systémy