Studienka - kríž v kostolnej ohrade

V kostolnej ohrade pri múre je liatinový kríž na malom kamennom podstavci pri kaplnke sv. Františka Xaverského. Podľa pietneho nápisu na tabuľke je náhrobkom farára Juraja Renka, ktorý vo funkcii správcu farnosti obce zotrval viac ako polstoročie až do smrti. Tabuľka je však z novej doby a rok úmrtia zaznamenala nesprávne. Rodák z Liptovského Mikuláša Juraj Renko (*1880) získal teologické vzdelanie na viedenskom Pázmaneu. Od roka 1776 bol kaplánom v Gajaroch, farárom v Studienke sa stal 9. decembra 1780. Zomrel 1. júna 1834, 3. júna bol pochovaný.

 

Slávne vzkriesenie očakáva
vdp. Juraj RENKO
správca farnosti HASPRUNKA v rokoch 1780 – 1833
Odpočívaj v pokoji!

 

Marian Vojtko: Studienka - Hasprunka, in: mariasoft.sk

Studienka - Chválanská kaplnka
Studienka - kríž v Tančibokoch
Studienka - kríž v Sojákoch
Studienka - drevený kríž na malackej ceste
Studienka - kríž ku Sojákom
Studienka - kríž (2003) pred kostolom
Studienka - kríž (1948) na kraji obce
Studienka - kríž (1945) na cintoríne
Studienka - misijný kríž (1930)
Studienka - kríž (1898) v obci
Židovský cintorín, Studienka
Studienka - kríž v Holbičkoch
Studienka - kríž (1786 ?) na kraji obce
Studienka - Kalvária (1833, 1988)
Studienka - Obrázok na ceste do Levár

Kamerové systémy