Studienka - kríž v Holbičkoch

V bývalej mlynskej usadlosti na Rudave Holbičky je drevený kríž v červenej úprave, upevnený na železnej konštrukcii. Je na ňom vyrytých niekoľko letopočtov (zhora dole: 1967, 1978, 2009). Mohli by sme predpokladať, že v roku 1967 bol vztýčený a v spomenutých ďalších rokoch opravený. Staršie kríže na tomto mieste zaznamenali kronikárske záznamy. V roku 1796 dal pri mlyne postaviť drevený kríž mlynár Adam Nízky. Opatril ho aj základinou, kríž bol posvätený v nedeľu pred sviatkom sv. Michala. Nový drevený kríž namiesto staršieho schátraného bol postavený v roku 1913.

 

Pamätná kniha obce Hasprunky, 1935, str. 22, 31, in: e-kroniky.sk/studienka/

Studienka - Chválanská kaplnka
Studienka - kríž v Tančibokoch
Studienka - kríž v Sojákoch
Studienka - kríž v kostolnej ohrade
Studienka - drevený kríž na malackej ceste
Studienka - kríž ku Sojákom
Studienka - kríž (2003) pred kostolom
Studienka - kríž (1948) na kraji obce
Studienka - kríž (1945) na cintoríne
Studienka - misijný kríž (1930)
Studienka - kríž (1898) v obci
Židovský cintorín, Studienka
Studienka - kríž (1786 ?) na kraji obce
Studienka - Kalvária (1833, 1988)
Studienka - Obrázok na ceste do Levár
Kamerové systémy