V bývalej mlynskej usadlosti na Rudave Holbičky je drevený kríž v červenej úprave, upevnený na železnej konštrukcii. Je na ňom vyrytých niekoľko letopočtov (zhora dole: 1967, 1978, 2009). Mohli by sme predpokladať, že v roku 1967 bol vztýčený a v spomenutých ďalších rokoch opravený. Staršie kríže na tomto mieste zaznamenali kronikárske záznamy. V roku 1796 dal pri mlyne postaviť drevený kríž mlynár Adam Nízky. Opatril ho aj základinou, kríž bol posvätený v nedeľu pred sviatkom sv. Michala. Nový drevený kríž namiesto staršieho schátraného bol postavený v roku 1913.

 

Pamätná kniha obce Hasprunky, 1935, str. 22, 31, in: e-kroniky.sk/studienka/

Kamerové systémy